top of page

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de Algemene Voorwaarden van Van Ammers Transporten B.v. van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer D - 3530. Inschrijving Kvk Almaar 37045201. Voor het ontvangen van een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kunt u telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen. 

 

Privacyverklaring

Van Ammers Transporten B.V.  respecteert de privacy van haar cliënten stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Van Ammers Transporten B.V.  gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de verkregen persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied. Van Ammers Transporten B.V.  gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt uitsluitend voor de doeleinden zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven. In de Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die wij verkrijgen van en over onze cliënten. Lees verder >            

Disclaimer

Deze website en de informatie daarop, alsmede de informatie die via deze website persoonlijk ter beschikking wordt gesteld, wordt samengesteld door Van Ammers Transporten B.V. Door gebruikmaking van deze website, wordt u geacht ook deze disclaimer zorgvuldig te lezen en de geldigheid daarvan te aanvaarden. Lees verder >

Cookies

Op onze website www.vanammerstransporten.nl maken wij gebruik van tracking cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Of u kunt in de cookie melding van de website aangeven dat u geen tracking cookies van de Van Ammers Transporten B.V. website accepteert. In dat geval kan het echter voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot specifieke onderdelen van onze website. Voor meer informatie over Cookies, Lees verder> 

© Copyright

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site www.vanammerstransporten.nl aantreft bij Van Ammers Transporten B.V. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites of social media, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook, inclusief het commercieel gebruik maken van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming  is verleend door Van Ammers Transporten B.V. Het beheer over de pagina's van deze website ligt in handen van Van Ammers Transporten B.V. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan, mits Van Ammers Transporten B.V. hier vooraf schriftelijk van in kennis wordt gesteld. 

bottom of page